Lær en masse omkring melorme om bestil dem online

Melorme er larver af melbiller og er et almindeligt skadedyr i kornhandelen. Disse små sorte biller lever på samme sted som deres larver og spiser den samme føde som melorme. Melorme kan være et alvorligt problem for kornproducenter, da de kan forurene afgrøderne og gøre dem uegnet til konsum. Hvis du har mistanke om, at melorme har angrebet dit kornlager, er det vigtigt at gribe ind med det samme for at kontrollere bestanden og forhindre yderligere skader.

Hvordan opdrætter man melorme

Melorme er et af de letteste foderdyr at opdrætte i fangenskab, og de er også utroligt hårdføre insekter. Hvis du ikke passer ordentligt på dem, kan de dog blive ret skrøbelige, hvis du ikke passer ordentligt på dem. En af de vigtigste ting at huske på, når man tager sig af melorme, er deres kost. Hvis du ikke fodrer dem ordentligt, vil de ikke overleve. Melorme har brug for en kost med et højt protein indhold og et lavt fedtindhold. Den bedste måde at opnå dette på er ved at fodre dem med tørret hundemad, fiskefoder eller andet tørret foder med højt protein indhold. Du kan også supplere deres kost med friske grøntsager og frugter, men sørg for, at disse ikke udgør mere end 10 % af deres samlede kost.

Ting du skal vide omkring melorme

Hvis du vil lære at lave melorme, skal du først og fremmest vide, at de er larver af melormebillen. Det betyder, at de har brug for en jævn temperatur for at kunne formere sig. Melorme-larven starter som et æg, der er bønneformet, hvidt og på størrelse med et støvkorn. Inkubationstiden er ca. 3-4 uger, før den lille melorme-larve kommer ud af ægget. Herefter begynder den lille melorm at æde det omgivende medium, som bør bestå af korn som hvede, havre, byg eller sojaskrå som f.eks. Hvis du ikke har noget af dette ved hånden, kan du også bruge hakkede grøntsager eller frugt. Melorme er en af de mest holdbare foderorme, og de kan nemt opbevares på køl, hvilket faktisk gør dem mere holdbare. Det, der sker med melorme, når de bliver nedkølet, er, at de går ind i en slags dvale. Melorme spiser, selv om de er i dvale, de spiser ikke meget, men de spiser en del, så det er vigtigt, at du fodrer dem, inden du lægger dem i køleskabet. På den måde kan melormene holde sig i meget lang tid uden at gå i billestadiet, og de fleste vil kunne bruge deres melorme, inden de bliver til ubrugelige biller.