Sådan hjælper du bedst børn med særlige behov

Hvad enten du er pædagog, lærer eller anden type omsorgsperson for børn eller unge med særlige behov, har du måske oplevet at føle dig magtesløs. Magtesløs pga. følelsen af ikke at slå til, eller magtesløshed pga. manglende viden om, hvordan du hjælper børn der måske både er i konflikt med sig selv og i konflikt med andre. Man kan læse i nok så mange bøger om emnet, men det er noget helt andet at tage den nødvendige viden, og bruge den i de enkelte situationer. Ofte skal man pludselig reagere hurtigt, og man er ofte oppe imod nogle stærke følelser hos det pågældende barn eller børnene.

Konflikthåndtering

Udover bøger, findes der bl.a. også kurser i konflikthåndtering. Med et kursus i konflikthåndtering, får du en uddybende introduktion til håndtering af forskellige typer konflikter, samt indsigt i nogle af de forhold og adfærdsmønstre, der ofte fører til konflikt og aggression. Et kursus i konflikthåndtering egner sig godt til dig, der arbejder med børn der har diagnoser, herunder f.eks. ADHD og autisme, eller utilpassede børn/ unge. Det kan også bruges i forbindelse med voksne og ældre med demens, da det er mange af de samme fremgangsmåder, man bruger i håndteringen af konflikter.

Low arousal

Low arousal er vigtigt at kende til, når man har med børn og unge i konfliktprægede miljøer at gøre. Low arousal er en pædagogisk tilgang, der bl.a. har fokus på, hvordan fagprofessionelle kan støtte barnet eller den voksne i dennes trivsel og adfærd, igennem egen adfærd og væremåde. Det handler om at dæmpe den tilstand af stress og alarmberedskab, som ofte er højnet hos personer med uhensigtsmæssig adfærd. Det er desuden et spørgsmål om at mindske krav og forventninger, da der i konfliktsituationer er behov for at få personen til at slappe af, og undgå at vedkommende bevæger sig op i ”det røde felt”.