Strauss & Garlik hjælper med forældremyndighed

25. april 2022

I sager om forældremyndighed kan der være stor uenighed eller god forståelse for hinandens ønsker. I tilfælde hvor brud er lette og ukomplicerede, kan sagen om forældremyndighed klares i Familieretshuset. Med den rette advokathjælp fra Advokatfirmaet Strauss & Garlik vil du have fuld forståelse for sagens forløb, uanset om det er en kompliceret eller let sag.

God støtte til at forstå forældremyndighed

Ved sager om forældremyndighed er barnet uden tvivl den vigtigste faktor. Derfor bør du også finde advokater, der er eksperter på området. Med Advokatfirmaet Strauss & Garlik bag dig, kan du være sikker på, at sagen om forældremyndighed vil være i gode hænder. De har advokater der er specialister i disse sager, som kan være der for dig under hele forløbet. Ved sager om forældremyndighed er der forskellige muligheder. Meget af dette afhænger af, hvordan I er som forældre, og hvordan I har det med hinanden. Er der gensidig respekt og fokus på barnet, kan en sag om forældremyndighed let tages i Familieretshuset, hvor den bedste løsning for alle parter findes. Er sagen mere kompliceret, vil den blive taget op i Familieretten. Uanset hvad vil du være garanteret en advokat, der sætter barnets trivsel i fokus, og som derfor samarbejder med en børnepsykolog. Lær meget mere om forældremyndighed og om selve firmaet ved at tage ind forbi Foraeldremyndighed.dk.

Afslut sagen om forældremyndighed i Familieretshuset

Skilsmissesystemet blev ændret i 2019, hvor der kom to instanser i stedet for en. Det er Familieretshuset og Familieretten, der henholdsvis tager sig af lette og komplicerede sager. Det nye system blev lavet for at tage bedre hånd om barnet, der bliver skånet og støttet. Familieretshuset er stedet jeres sag om forældremyndighed starter, og forhåbentligt også der sagen ender. Det er i Familieretshuset, I får hjælp og rådgivning til at håndtere jeres uenigheder. Der er konflikthåndtering i forhold til uoverensstemmelser om jeres fælles barn. Det er dog også i Familieretshuset, hvor børn har en særlig støtteenhed, der rådgiver børn. De foretager også børnesagkyndige undersøgelser og børnesamtaler. Når der træffes en beslutning, kan den ankes, hvis I ikke er tilfredse med den. Derefter videregår sagen til Familieretten. Er der igen ønske om at anke, vil sagen derefter gå til Landsretten. Advokatfirmaet Strauss & Garlik kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af skilsmissesystemet og vejlede dig igennem processen i Familieretshuset. Er du interesseret i at lære mere om Familieretshuset, eller hele systemet generelt, kan du tage ind forbi Foraeldremyndighed.dk. Der kan du også finde deres kontaktoplysninger.